צפת - בית כנסת האר"י

האר"י הקדוש הוא כינויו של רבי יצחק לוריא בן שלמה.האר"י היה גדול מקובלי צפת במאה ה-16 ונחשב לדמות החשובה ביותר בתור הזהב של הקבלה בצפת. האר"י חיבר פרושים וכוונות לספר 'הזוהר'. קראו עוד
בית הכנסת האר"י הקדוש הספרדי נבנה במאה ה-16 על ידי עולים יוצאי ספרד, ובו התפלל האר"י הקדוש בין רבנים נוספים. הוא נחשב לבית הכנסת העתיק ביותר בצפת. האר"י העדיף להתפלל בבית הכנסת הזה, בעיקר בזכות נוף הר מירון וקבר רבי שמעון בר יוחאי הנגלה מבעד לחלון.
בשנת 2005 ביצעה רשות העתיקות עבודות שיקום ושימור של החזית הצפונית הראשית של בית הכנסת. משני עבריה של דלת הכניסה שבחזית זו, קבועות גומחות, המיועדות כנראה למנורות. את העיטורים הכחולים שבתוך בית הכנסת מייחסים להשפעות התקופה שבה חיו היהודים בספרד, שם נחשב הצבע הכחול לקדוש.
מה עשינו בפרוייקט: 

פרוייקטים - שימור ושיחזור היסטורי