זיכרון יעקב - בית המעיין

בית המעיין – "עין אל כוסה" – ותיקי זיכרון יעקב קוראים למקום בית הבד או תחנת קמח. מי המעיין היוו את מקור המים הזורמים הראשון של זיכרון יעקב. המבנה הוא למעשה מכלול של כמה אולמות גדולים שבהם היו בית המנוע והמשאבות, טחנת הקמח, בית הבד ומחסנים צמודים. המבנה כולו נבנה על מעיין קטן שהוא טיפוסי למעיין שכבה. קראו עוד
מה עשינו בפרוייקט: העבודה בפרוייקט כללה פירוק מבוקר של אלמנטי בטון וברזל בכל חלקי המבנה, "כריות בטון" לעיצוב המבנה בהיקפו, קילוף טייחים מודרנים, מילוי משקים, השלמת קירות באבן מקומים, שינוי פתחים והתאמתם וכל זאת בשימוש בטיח מסורתי על בסיס סיד, סיתות ושיחזור פתחים מאבן.
לקוח: קאופרטיב חקלאי ובוני זיכרון יעקב
מפקח : ממי אפשטיין

פרוייקטים - שימור ושיחזור היסטורי