רמלה - מבנה הסביל

סביל סובייח– מזרקת המים ברמלה, נבנתה במאה ה-19, על-ידי אחד מעשירי לוד. בעקבות הפסדו בהתמודדות על חכירת בארות מהווקף, חפר באר משלו ובחזיתה בנה סביל גדול ומפואר. לימים התברר כי המים מליחים ואינם ראויים לשתייה.הסביל נבנה בצומת דרכים חשוב, על אם הדרך שעברה מדרום לעיר ויצאה לכיוון גבעות השפלה. ייחודו של הסביל מבחינה זו שהוא היה מחוץ לתחום המיושב של העיר ברבות השנים הוזנח מבנה הסביל וכמעט נהרס כליל. קראו עוד
בעקבות תרומה שהתקבלה ובסיוע של תורמים מהקהילה אפשרו לשקם את הסביל.בנוסף, הותקנה מערכת הפעלה למזרקת המים שתפעל במקום ותפיח חיים במבנה האבן. זהו המונומנט העתיק הראשון מזה שנים רבות, אשר עובר הליך של שיקום בעיר לוד.
מה עשינו בפרוייקט: ארכו ביצעה שיקום וסיתות מחדש לכל אבני הקשתות במבנה, אבני הבריכה ובאבני החיזמה. ייצוב הנדסי על ידי יציקת ליבת קיר הדבש, טיפול בכיחול במבנה אם באבנים שסותתו מחדש ואם בטיפול והחלפת הישן, ייצוב התיקרה ואיטומה על ידי יציקת מדה לגג.

פרוייקטים - שימור ושיחזור היסטורי