כפר סבא - בריכת אגירה

מתחם הבאר האנטילית ובריכת האגירה שלידה, נמצא במזרח כפר סבא, בשטח המיועד לאתר תעשייה. שימור בריכת האגירה והבאר האנטילית מהווים חלק מתכנית עתידית לפיתוח פארק באתר התעשייה העתידי. מדרום לבריכת האגירה מבנה עשוי שני קמרונות.בתחתית הקמרון הדרומי, נמצאת באר חפורה שעומקה אינו ידוע. פירוק בריכת האגירה הבאר האנטילית וקמרונות הבאר ותיעודם מהווים למעשה את השלב ראשוני בתהליך השימור. מטרת פעולות אלה היא לאפשר בבוא היום הקמתם המחודשת על פי תכניתם ומאפייניהם המקוריים והייחודיים. קראו עוד
מה עשינו בפרוייקט: בארכו הכינו תכנית לפירוק ובה סומנו כל האבנים המרכיבות הן את מבנה הבאר והן את מבנה בריכת האגירה. סימון האבנים נעשה בהתייחס לסוג המבנה (באר, קמרון הבאר והבריכה) כיוון ומיקום במבנה עצמו. כך למשל אבן שסימנה E-1-12, היא אבן מספר 12 הנמצאת בחזית המזרחית ((East של בריכת האגירה, בשורה/נדבך הראשון. הפירוק כלל שמונה נדבכי אבן של הבאר עצמה, קמרון הבאר ובריכת אגירה. לאחר פירוקן, הונחו האבנים על גבי משטחים והועברו לאיחסון. על כל משטח מופיע פתק מנוילן ובו רישום מספרי האבנים בהתאם לנ"ל. תיעוד הממצאים שנחשפו במהלך הפירוק על ידי המשמרים בשטח, מהווה השלמה לתכניות פיתוח האתר וכן מקור מידע לקבלת החלטות בעת פעולות השימור העתידיות.

פרוייקטים - שימור ושיחזור היסטורי