שימור ושיחזור ארכאולוגי (1700 - לפנה'ס)

לשקם ולשחזר מבנה או מונומנט מלפני מאות ואלפי שנים זו עבודת אמנות. בטרם נכנסים לביצוע עבודה באתר ארכיאולוגי מתבצעת עבודת הכנה מפורטת הכוללת תיעוד מפורט של הקיים ותוכנית ביצוע מפורטת. בחלק מהעבודות אנו נדרשים לשחזור והשלמת פריטים על על בסיס חלקי מידע ואנו מבצעים שיחזור אם בטכנולוגית הביצוע המסורתית על מנת לא לפגוע במקור ואם על ידי ייצור חומרים טבעיים התואמים למקור לביצוע שיחזור מושלם, ובאחרים אנו משמרים את הקיים על ידי ההתאמות המתאימות אם בביצוע ואם ביישום החומרים המתאימים לעיתים בונים תבניות עבודה על בסיס אלמנטים שכן נשתמרו.