אכזיב - מבנה מקומר

בתקופה הצלבנית שכנה באכזיב מצודה צלבנית, ובחפירות ארכאולוגיות שנערכו במקום נמצאו שרידיה, וכן מבנים חקלאיים, בתי קברות ועוד. עבודות השימור והשיקום של מבנה הקשתות הצלבני המקומר בגן לאומי אכזיב התבצעו על ידי חברת ארכו שימור ושחזור בע"מ. "המבנה עבר שימור לפני שנים רבות, בחומרים שהיו מקובלים אז. היום, לאור הידע הרב שנצבר, מבוצעות עבודות תיקון לנזקי עבר, שיקום, שימור ופתיחה מחדש של המבנה. בין היתר מסירים המשמרים את תיקוני המלט, ממלאים את המישקים ומשקמים את האבן" (מתוך מגזין חדשות בעתיקות שמופק ע"י רשות הטבע והגנים, נכתב ע"י ארכיאולוג הרשות- צביקה צוק) קראו עוד
מה עשינו בפרוייקט: על פי הנחיות המהנדס חולק הפרויקט לשני שלבים: בשלב הראשון המטרה הייתה לייצב את הקמרון על ידי פתיחת סדקים ומישקים מחומר מליטה צמנטי (תיקונים אשר בוצעו בעבר), ולבצע מילוי מחדש למישקים ולסדקים כהכנה לביצוע הזרקות לחללים. כחלק מפעולת השימור בוצעו תמיכות זמניות של אומנות הקמרון. בשלב תהליך העבודה נאצלנו לעבוד במקטעים קטנים ובדילוגים לקבלת חיזוק זמני בתהליך ייצוב הקמרון. אחרי התייבשות ראשונית בוצעה הזרקה לחללים בשני שלבים: בשלב הראשון, הזרקה ידנית לסדקים קטנים בכיפת הקמרון, ובשלב השני הזרקה לחללים גדולים בעזרת מכונה בדילוגים לצורך השוואת לחצים בתוך החללים. בשלב השני של הפרויקט יושלמו עבודות השימור על אומנות הקמרון הכולל מילוי מישקים, הזרקות לחללים והחלפת אבנים שנפגמו עם השנים. לצורך עצירת תזוזת המבנה כלפי חוץ יבוצעו מותחנים לחיזוק המבנה.
לקוח: רשות הטבע והגנים מהנדס : שפר את רונן מהנדסי שימור
קבלן : ארכו שימור ושיחזור