בית לחם - קבר רחל

קבר רחל הוא כינוי למצבה בתוך מבנה הנמצא במבואותיה הצפוניים של בית לחם, מדרום לירושלים. במשך הדורות עברו המצבה והמבנה שמעליה שינויים רבים המתועדים בספרות. מראה מבנה הקבר היה אחד הסמלים המפורסמים של ארץ ישראל עדויות ומסורות רבות מזהות את מקומו של קבר רחל במקום המקובל כיום, מצפון לבית לחם, אך חוקרי ארץ ישראל חלוקים באשר לנכונות הזיהוי של האתר מצפון לבית לחם כמקום קבורתה של רחל. קראו עוד


מה עשינו בפרוייקט: ארכו ביצעה שימור במבנה לטובת חיזוק קשתות כיפת המואוזולאום בקבר על ידי פירוק חלקים רופפים, ייצוב זמני בלחצים, הזרקת ליבות ושימור טיח.
לקוח: הסוכנות היהודית אדריכל : סעדיה מנדל מהנדס : שפר את רונן מהנדסי שימור
קבלן : ארכו שימור ושיחזור מפקח : ישראל אמסטר - ישראל אבני מהנדסים