נחל עמוד - קבר שייח קוואיס

המבנה, המוכר כקבר שייח' קוואייס נמצא במעלה הגדה המערבית של נחל עמוד בגליל העליון, בשטח שמורת הטבע. במרחק מה ממעין עין כובס. במבנה ניתן להבחין בשילוב שתי טכנולוגיות בנייה, המייצגות תקופות בנייה שונות. בשלב הראשון, היה כנראה בראש המבנה קמרון מצולב. בהמשך, נבנתה הכיפה, הנראית לעין. ניתן להבחין בקשתות האבן התומכות בכיפה בחלק הפנימי של קירות המבנה. במבנה ניתן היה להבחין בכשלים במספר מוקדים, כאשר חלקם במקומות קריטיים ליציבות המבנה. בחזית המזרחית, לצד פתח הכניסה, ניתן להבחין בליבת קיר חשופה והמתפוררת וחוסר באבנים בחלק התחתון של פתח הכניסה ובהמשך הקיר. בחזית המערבית, ניתן להבחין בחוסר של אבנים בביסוס הקיר והאמנה על סלע המצוק הנמשך עד לחלון. בחזית הצפונית, נראה סדק פתוח לאורך הקיר. מעבר לכך, ניתן להבחין בחוסר באבנים, טריזי אבן וחומרי מליטה המשותפים לכל המוקדים. מטרת פעולות השימור לתת מענה מידיי לבעיות שתוארו ולאפשר תיעוד המצב ומעקב לשנים הבאות. קראו עוד
מה עשינו בפרוייקט: ארכו ביצעה פעולות במספר מוקדים - ייצוב ליבות קיר חשופות, מילוי עמוק של סדקים מבניים, השלמות אבן נקודתיות במקומות קריטיים ומילוי מישקים נקודתי בכל מוקדי הטיפול.