ירושלים - ספסל ג'וינט ישראל

ארגון הג'וינט העולמי (Joint Distribution Committee - JDC) הוא הארגון היהודי הומניטארי הגדול בעולם, נוסד בשנת 1914. הג'וינט הינו ארגון א-פוליטי, ללא מטרות רווח, אשר הוקם כדי לעזור ליהודים ולקהילות יהודיות ברחבי העולם, בעיקר בעתות חירום או משבר. קראו עוד
מה עשינו בפרוייקט: הפרוייקט כלל ייצור אלמנט ספסל מאבן מיוצר מגוש אבן אחד, עפ"י תוכנית של הפסל דני קרוון.
לקוח: ג'וינט ישראל אדריכל : דניקראוון