תל אביב - חומה ברחוב משה שרת

במקומות רבים בתל אביב נבנו חומות אבן מאבנים שונות כדוגמת אבני כורכר, ואבן גיר לאורך הרחובות אשר משמשות קיר תומך לגינה ואו למבנה מעליהם. חלק מחומות אלה נהרסו במהלך השנים עקב בליית הזמן, המים שחלחלו אם השנים וכו'. חומות אלה מהוות סכנה להולכי הרגל מאחר וקיימת סכנת קריסה מכשל הנדסי והתמוטטות, דוגמאות נוספות קיימות בחומות ברחבי יפו. קראו עוד
מה עשינו בפרוייקט: העבודה התרכזה בגדר המגרש ברח' משה שרת 81 תל אביב. הגדר מהווה קיר תמך מכורכר בגובה 5 מטר ועמדה במצב של סכנה עקב שורשים אשר יצרו סדקים בחומה, ניקוז סתום. הטיפול בגדר התחלק לשני חלקים, הראשון טיפול בכיחול בטון צמנטי ע"י פירוקו, מילוי חומר עמוק על בסיס סי, וכיחול זהה למקור. חלקה השני כלל - תמיכות זמניות, פירוק מבוקר של אבנים שבורות, סדוקות והחלפתם באבנים מחומר גלם כורכר זהה ובנייה מחדש , מילוי מישקים עמוק בין האבנים, הזרקת חומר מליטה והכנת חורים לניקוז מי גשמים.