ליווי מקצועי והכשרות

ייעוץ, פיקוח, הדרכות וכתיבה טכנית
מלבד ביצוע פרויקטים בכל רמה והיקף בתחום של שימור אתרים היסטוריים, שימור אריכולוגי ובנייה מסורתית, ארכו פיתחה יכולות ייעוץ ופיקוח, הדרכה, כתיבה טכנית ויזמות. כיום אנו מלווים יזמים פרטיים וגורמים ציבוריים בתהליכי ייעוץ ופיקוח על שימור אתרים כולל בניית תקציב, הכנת פרוגרמות לשימור ניהול והפיקוח על כל שלבי ביצוע הפרויקט. צוותי העובדים שלנו עוברים הכשרה במלאכות השונות של מקצועות השימור והמדריכים שלנו מלמדים ומכשירים בעלי מקצוע המעוניינים ללמוד את התחום.
query_select($sql); // if (mysql_num_rows($res)) { while ($row = $connection->fetch_query($res)) { $sql_images = "SELECT * FROM proffesional_images WHERE proffesional_id={$row['id']}"; $res_images = $connection->query_select($sql_images); $rowpic = $connection->fetch_query($res_images); ?>

ליווי מקצועי והכשרות