יודפת - בית פרטי

בית פרטי שקיבל חיפוי אבן חדשה תכנון החזיתות בוצע מראש והוזמן לפי מידות וחיתוך מדויקות עם של שטח הקיר ואם של פינות החלונות והדלתות. מעל החלונות בוצעו קשתות שטוחות. כל האבנים מקבלות סיתות ידני של כ 1-2 ס"מ לקבלת יישור מדוייק ודמר זהה של פני השטח לפי בחירת לקוח. קראו עוד
מה עשינו בפרוייקט: