ליווי מקצועי והכשרות

ייעוץ, פיקוח, הדרכות וכתיבה טכנית
מלבד ביצוע פרויקטים בכל רמה והיקף בתחום של שימור אתרים היסטוריים, שימור אריכולוגי ובנייה מסורתית, ארכו פיתחה יכולות ייעוץ ופיקוח, הדרכה, כתיבה טכנית ויזמות. כיום אנו מלווים יזמים פרטיים וגורמים ציבוריים בתהליכי ייעוץ ופיקוח על שימור אתרים כולל בניית תקציב, הכנת פרוגרמות לשימור ניהול והפיקוח על כל שלבי ביצוע הפרויקט. צוותי העובדים שלנו עוברים הכשרה במלאכות השונות של מקצועות השימור והמדריכים שלנו מלמדים ומכשירים בעלי מקצוע המעוניינים ללמוד את התחום.

יעוץ ביזמות והשקעות במבנים לשימורי

הנגישות של חברתנו וחשיפתנו לנכסי שימור בארץ. נכסים העומדים עזובים או מיועדים למכירה, שיפוץ, השבחה ועוד וריאציות נדל"ן רבות. העבודה בשטח מאפשרת לנו להכיר ברוב המקרים את מצבם של המבנים , בעלות, מצבם הפיסי והתכנון העתידי (במידה וקיים) עבורם. יכולתנו לנתח את הנכס ברמה העסקית וברמה הביצועית עומד לרשות משקיעים במסגרת יזמויות ותהליכי השבחה פרטית או ציבורית. המטרה הינה למצוא את הנכס הנכון ליזם, להבהיר את ההבנה שלו לגבי מצבו של הנכס והפוטנציאל החבוי בו. במסגרת התהליך אנו מאתרים נכסים, מכינים תכנית עסקית, אומדני השקעה ותכנון אדריכלי לפי הצורך.