ליווי מקצועי והכשרות

ייעוץ, פיקוח, הדרכות וכתיבה טכנית
מלבד ביצוע פרויקטים בכל רמה והיקף בתחום של שימור אתרים היסטוריים, שימור אריכולוגי ובנייה מסורתית, ארכו פיתחה יכולות ייעוץ ופיקוח, הדרכה, כתיבה טכנית ויזמות. כיום אנו מלווים יזמים פרטיים וגורמים ציבוריים בתהליכי ייעוץ ופיקוח על שימור אתרים כולל בניית תקציב, הכנת פרוגרמות לשימור ניהול והפיקוח על כל שלבי ביצוע הפרויקט. צוותי העובדים שלנו עוברים הכשרה במלאכות השונות של מקצועות השימור והמדריכים שלנו מלמדים ומכשירים בעלי מקצוע המעוניינים ללמוד את התחום.

יעוץ ביזמות והשקעות במבנים לשימורי

הנגישות של חברתנו וחשיפתנו לנכסי שימור בארץ. נכסים העומדים עזובים או מיועדים למכירה, שיפוץ, השבחה ועוד וריאציות נדל"ן רבות. העבודה בשטח מאפשרת לנו להכיר ברוב המקרים את מצבם של המבנים , בעלות, מצבם הפיסי והתכנון העתידי (במידה וקיים) עבורם. יכולתנו לנתח את הנכס ברמה העסקית וברמה הביצועית עומד לרשות משקיעים במסגרת יזמויות ותהליכי השבחה פרטית או ציבורית. המטרה הינה למצוא את הנכס הנכון ליזם, להבהיר את ההבנה שלו לגבי מצבו של הנכס והפוטנציאל החבוי בו. במסגרת התהליך אנו מאתרים נכסים, מכינים תכנית עסקית, אומדני השקעה ותכנון אדריכלי לפי הצורך.

פיקוח וליווי מקצועי בתחום השימור

ארכו מובילה תהליכי פיקוח וייעוץ במסגרת פרויקטי שימור ושיחזור היסטוריים אם ציבוריים ואם פרטיים בהיקפים שונים. הפיקוח לרוב משתלב בשלב הקונספט הראשוני , הכנת פרוגרמות ומפרטי ביצוע לקראת ותוך כדי ביצוע פרויקטים. ניסיון שטח בביצוע מאות פרויקטים בשימור ושחזור אתרים היסטוריים יחד עם השתלמויות רבות בהן לקחנו חלק, מאפשרים לנו לאפיין, לייעץ וללוות פרויקטים עד גמר באיכות מקצועית ללא פשרות. התהליכים הללו ממקדים את ניהול הפרויקט, חוסכים כסף רב ומשפרים את תהליכי העבודה והתאום עד להשלמת הפרויקט.

תיכנון,ניהול, ליווי וביצוע כולל עד גמר

במהלך השנים קיבלנו על עצמנו ניהול וביצוע כולל של פרויקטים בתחומי השימור השיחזור והגמר המסורתי. תפקיד הניהול כולל לרוב כניסה בשלב החזון הראשוני לפרויקט ומסירתו בסוף ללקוח - עד מפתח. תהליכים אלה כוללים הכנת תיק תיעוד, תכנון אדריכלי מלא (או ליווי האדריכל), שיקום ושימור המבנה על כל פרטיו ורכיבי הפרויקט, ניהול הנדסי, ביצוע ופיקוח על עבודות הגמר עד סיום ומסירת המבנה לגורם המפעיל. הניסיון שלנו מלמד כי פרויקטים רבים סובלים מהעדר גורם אחד אשר מלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו ומפקח ושולט על כל הממשקים - החיבור בין התכנון, ההנדסה והביצוע שלאורך הדרך הנם מפתח לפרויקט מוצלח וחיסכון משמעותי בעלויות. כיום אנו מבצעים מספר פרויקטים עד גמר וחווים עם הלקוח את היתרון הגדול בכך.

תיעוד וכתיבה טכנית בתחום השימור

שימור ושחזור אתרים היסטוריים נשען על תיעוד היסטורי של שלבים שונים בחייו של האלמנט המשומר (אתר ארכיאולוגי, היסטורי או מונומנט כמו אנדרטה או פסל). ארכו התמחתה בתהליכי מחקר ותיעוד כשלב מקדים לשיקום אתר. במסגרת זו אנו מכינים תיקי תיעוד הכוללים פירוט של בחינת מצב האלמנט המשומר, רקע היסטורי, מצב הנדסי, ניתוח ומצב החומרים, מדידות, כתיבת כתב כמויות, אומדני עלויות וכתיבת מפרטי ביצוע . אנו כותבים מכרזים ומפרטים עבור גופים ציבוריים ומוסדות אשר מהווים מורי דרך לתהליכי השימור המבוצעים בשטח.

הכשרות והדרכות בתחום השימור

הידע המצטבר שרכשנו בשימור ושחזור אתרים ומונומנטים היסטוריים תוך כדי עבודה יום יומית בשטח, הקשר שנוצר עם השנים עם בעלי מקצוע ומוסדות מקצועיים בקורסים והכשרות שונות, הביא אותנו לעיסוק בהעברת ידע והכשרה בארץ. כיום ארכו מסייעת בהכשרת סטודנטים במכללת הגליל המערבי בעכו במסלול לימודי תעודה, מעורבת בקורסים מקצועיים שמעבירה המועצה לשימור אתרים, רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים ומעבירה קורסים וסמינרים מקצועיים באומנות סיתות האבן ובניה באבן, הבנת חומרי הטיח סיד וחומרים מסורתיים ויישומם , שיטות בנייה מסורתיות, טכניקות שימור שיחזור, שיטות עבודה ותיעוד. אנו רואים בהעברת הידע ומיסודו - אם תאורתי ואם מעשי כמהלך חשוב לקידום המודעות ויכולת הביצוע בתחום זה בארץ. חלק מבוגרנו השתלבו במוסדות המובילים בתחום בארץ וחלקם השתלבו כעצמאים בשוק הביצוע הפרטי.