ג'בל – mortar mixer

מערבב טיח/מלט

לעירבוב חומרי המליטה השפעה ישירה על אורך חיי המבנה ואיכותו ולכן מערבב טיח היה מקצוע בפני עצמו. בנוסף, לימוד עבודה זו היה שלב חשוב בתהליך ההכשרה למקצועות העבודה באבן.

בניגוד למה שמקובל לחשוב היום, תפקיד זה רחוק מלהיות מקצוע של פועלים פשוטים והוא איננו סובל חובבנות או אלתור... תערובת שהוכנה בצורה רשלנית לא רק מקצרת את חיי המבנה, אלא אף עשויה לסכן את יציבות המבנה, וכך גם את הציבור והבנאים עצמם.

מערבבי הטיח ייצרו חומרים שונים ומגוונים, שהותאמו לחלקי המבנה אליו יועדו, למשל: בניית קירות, מילוי ליבות, כיסוי חזיתות, יציקת רצפות, איטום גגות ובריכות.

המערבבים נושאים באחריות על טיב חומרי הגלם ובכלל זה הסיד, המים והאגרגט, ועירבובם ביחסי המידה הנכונים לייצירת החומר המתאים למבנה.

המילה "trowel" עדין משמשת בשפה הצרפתית לתיאור האחריות המקצועית של כיסוי הקירות והתקרות בטיח. חשיבות אומנותם של מערבבי הטיח ניכרת בציורים ו- manuscript מהתקופה הגותית בהם מתוארת בנייה של קתדרלות וביצורים.