גוויל וגזית

תאור אופי צורתה של יחידת האבן בבנייה.

אבן גוויל / אבן לקט היא אבן במצבה הטבעי, כפי שהיא מצויה בשטחים הפתוחים או בשדות, או שהיא נוצרת כפסולת מעבודות חציבה ואין לה צורה וגודל מוגדרים.

אבן גזית / אבן מסותתת היא אבן אשר סותתה או נוסרה לצורה מלבנית שפאותה הצדדיות ניצבות זו לזו.