אנסטילוזיס

אחת מפעולות השיחזור המובהקות.
בפעולה זו מחזירים חלק מקורי שנעתק ממקומו חזרה למקומו המקורי. פעולה זו תתרחש רק בתנאי שיש ודאות לגבי מקוריות החלק ומיקומו. בפעולה זו אין להוסיף חלקים וחומרים שאינם מקוריים אלא אם הם הכרחיים ומיושמים בכמות המינימאלית האפשרית.