מייאקים

מייאק: מגדלור ברוסית.

שם כולל לשיטת יישור פני חזית בטיח אשר מישורו ישר לחלוטין / ישר בשני כיוונים.

השיטה מבוססת על יצירת נקודות בולטות מהמישור המטוייח, וראשיהם על פני המישור הרצוי - אלו הם המייאקים. נקודות אלו משמשות נקודות ייחוס ליישור שכבת הטיח השנייה בעזרת סרגלים.