ולטורה

או גם: ולטורה ונציאנו. בלטינית: Velatura

צביעה עממית של קירות בפיגמנטים על גבי שיכבת הגמר הרטובה של הטיח (פרסקו). מקור השיטה בוונציה.

שיטה זו נולדה בתגובה לכך שיישום צבע על טיח סיד צריך להיות כשנה לאחר יישומו וטכנולוגיה זו אפשרה גיוון המבנה מייד עם השלמת הטיח.

בעכו נתגלו שרידים של צבע שבוצע בעוד הטיח רטוב, המעידים על יישום ולטורה בארץ.