תערובת חמה

בלטינית Hot Mix

תערובת המבוססת אדמה וסידן חמצני פעיל (סיד חי), אשר יוצרים תגובה כימית הפולטת חום ומביאה את התערובת לטמפרורה גבוהה (מעל 100 מעלות).
שמה ניתן לה על שום ייחודה מבין לתערובות הבנייה שהיו בשימוש לפני עידן תערובות הסיד, המתקררות בשלב הייבוש שלהן.

מפרט הרכב עקרוני של תערובת חמה:
- 1 CaO - סידן חמצני פעיל
- 5/6 אדמה
- תערובת ביחס 6 או 5 :1

עירבוב התערובת:
- מערבבים את שני המרכיבים על יבש.
- מוסיפים מים.
- בעת תהליך הכיבוי של הסיד בתוך התערובת נוצרת ריאקציה בין הסיד לאדמה.
- תהליך הייצור והעבודה בתערובת חמה מסוכן במידה זהה לתהליך ייצור סיד כבוי.
- השימוש בליבת קירות ובניה נעשה בזמן שהתערובת חמה.

ההסטוריה של שימוש בתערובת חמה:
עדויות ושרידים לשימוש בתערובות חמות עוד בתקופה הרומית נקודתית תוך כדי התאמת חומר המליטה לדרישות הבניה.
בתקופה הביזנטית נעשה שימוש נרחב בתערובות אלו (בבניית קמרונות, קירות, יציקת ליבת קירות) תערובת קלה ליצור, מרכיב האדמה בתערובת זמין וזול. מכאן ואילך נעשה בו שימוש בתקופה הצלבנית נקודתית תוך כדי התאמה. בתקופה הערבית הקדומה, המאוחרת ועד התקופה העותומנית נעשה בו שימוש נרחב בהיקף הבניה כולל בתקופת ההתיישבות הציונית עליה ראשונה, שניה ועד תחילת התקופה המנדטורית.
השימוש הנרחב בתערובות החמות בבניה נעשה בתקופות שהעוני הפשטות והצניעות (מהיבט דתי) הן חלק מאורח החיים היום יומי.