מערכת טיח סיד

מערכת טיח על בסיס סיד בור טבעי המורכבת מהחומרים: בסיס (הרבצה) - ליישום על גבי תשתיות של אבן ולבנים כהכנה לשכבה מיישרת, ומיישרת - ליישום על גבי מבנים הסטורים ומסורתיים.

קראו עוד
שימושים: 

מערכת טיח סיד בנויה מחומרים טבעיים ומבוססת על 2 שכבות בסיסיות: שכבת בסיס – שכבת הרבצה למבנים לשימור שבנויים מלבני סיליקאט, לבני צדפים, ו/או אבנים קשות שחומר המליטה ביניהן הוא חומר קשיח על בסיס סיד. שכבה מיישרת – שכבה ליישור הקיר למבנים הבנויים מלבני סיליקאט, לבני צדפים ו/או אבנים קשות, המיושמת על שכבת ההרבצה. מיועדת למבנים הבנויים מאבני כורכר, אבני גיר רך, נארי, שעליהם בוצעה שכבת הכנה ממילוי אפור.

 
 דף טכני: